Nota prawna i informacje o warunkach korzystania z serwisu 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego,VEKIRZĘSY, SLjako właściciel serwisuwww.https://nailandlash.com/pl/, stwierdza:

 1.  Dane identyfikacyjne:

-      Wyznanie społeczne:VEKIRZĘSY, SL

-      Zarejestrowane biuro:C/ Francisco Zea, nr 12- 28028, Madryt

-      CIF:CIF B88548524

-      Adres e-mail: DMITRY@NAILANDLASH.COM

-      Dane rejestracyjne w Rejestrze Handlowym: Tom 40038, Strona M-711374, Folio 180

 

Informacje te są zgodne i regulują warunki korzystania, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązki użytkowników strony internetowej publikowanej pod nazwą domenywww.https://nailandlash.com/pl/, przyjąć i zobowiązać się do szacunku.

 1. Definicje

-      „Strona”, domenawww.https://nailandlash.com/pl/udostępniana Internautom.

-      „Użytkownik”, osoba fizyczna lub prawna, która korzysta lub przegląda Stronę.

-      „Treść” to strony, które tworzą całą domenęwww.https://nailandlash.com/pl/, które składają się na informacje i usługi, któreVEKILASH, SL udostępnia użytkownikom Internetu. Zawierają wiadomości, teksty, zdjęcia, grafikę, ikony, logo, technologię, linki, tekstury, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub graficzne, nagrania, oprogramowanie, wygląd, projekt graficzny i kody źródłowe oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkiego rodzaju zawarte w nich materiały na stronie.

-      „Sieć”, słowo techniczne opisujące system dostępu do informacji przez Internet, który jest konfigurowany za pomocą stron wykonanych w języku HTML lub podobnym oraz mechanizmów programowania, takich jak java, javascript, PHP lub inne, itp. Strony te zaprojektowane i publikowane pod nazwą domeny internetowej są wynikiem informacji, które właściciel udostępnia Użytkownikom Internetu.

-      „Hiperłącze”, technika, dzięki której Użytkownik może przeglądać różne strony sieci Web lub Internetu za pomocą prostego kliknięcia tekstu, ikony, przycisku lub wskaźnika zawierającego łącze.

-      „Cookies”, środki techniczne umożliwiające „identyfikację” i monitorowanie nawigacji na stronach internetowych. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika. Ta metoda ma wpływ na prywatność, więcVEKILASH, SL zapewni terminowe i rzetelne powiadomienie o ich użyciu w momencie ich wdrożenia na Stronie.

 1. Użytkownicy / Warunki korzystania

Dostęp i/lub korzystanie z tej strony internetowejwww.https://nailandlash.com/pl/przypisuje kondycję UŻYTKOWNIKA, który ze wspomnianego dostępu i/lub użytkowania akceptuje niniejsze warunki użytkowania, bez zastrzeżenia każdej klauzuli i ogólnych warunków zawartych w Informacji Prawnej.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z klauzulami i warunkami korzystania z niniejszej Noty Prawnej, powstrzyma się od korzystania ze Strony.

 1. Korzystanie ze strony internetowej

www.https://nailandlash.com/pl/zapewnia dostęp do artykułów, informacji i danych (dalej „TREŚĆ”) będących własnościąVEKIRZĘS, SL. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z serwisu.                                       

(Siema)        Niektóre strony serwisu (www.https://nailandlash.com/pl/) może zezwolić na udział poprzez podejmowanie działań niedozwolonych, niezgodnych z prawem lub sprzecznych z dobrą wiarą i porządkiem publicznym.

(iii)       Rozpowszechniaj treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym-nielegalnym, nawołujących do terroryzmu lub atakujących prawa człowieka.

(iii)      Spowodować uszkodzenie fizycznych i logicznych systemówwww.https://nailandlash.com/pl/, jej dostawcy lub strony trzecie, wprowadzać lub rozpowszechniać wirusy komputerowe lub inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.

(iii)     Próbować uzyskiwać dostęp i, w stosownych przypadkach, używać kont e-mail innych użytkowników oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

(v)       Krótko mówiąc, należy przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa, moralności i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów, porządku publicznego oraz niniejszych ogólnych warunków dostępu i użytkowania. 

W tym celu UŻYTKOWNIK zobowiązuje się i zobowiązuje się NIE wykorzystywać żadnej z Treści do celów lub skutków niezgodnych z prawem, zabronionych w Informacji Prawnej lub przez obowiązujące przepisy, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub mogących w jakikolwiek sposób zaszkodzić , wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z Treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym będącym własnością lub zakontraktowanym przezVEKILASH, SL, inni Użytkownicy lub dowolny użytkownik Internetu (sprzęt i oprogramowanie).

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie, takich jak informacje, teksty, dane, treści, wiadomości, grafiki, rysunki, pliki dźwiękowe i/lub obrazy. , nagrania, oprogramowanie, logo, znaki towarowe, ikony, technologie, fotografie, oprogramowanie, linki, projekty graficzne i kody źródłowe lub wszelkie inne materiały, do których masz dostęp jako Użytkownik Strony, bez ograniczania tego wyliczenia.

Podobnie, zgodnie z tym wszystkim, UŻYTKOWNIK nie może: 

-      Reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób publicznie komunikować, przekształcać lub modyfikować Treści, chyba że masz pisemne i wyraźne upoważnienieVEKILASH, SL, który jest właścicielem odpowiednich praw, lub że jest to prawnie dozwolone.

-      Usuwać, manipulować lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać „prawa autorskie” i inne dane identyfikujące zastrzeżenie prawVEKILASH, SL lub jej właściciele, odciski palców i/lub identyfikatory cyfrowe lub jakiekolwiek inne techniczne środki ustanowione w celu ich rozpoznania.

-      Użytkownik musi powstrzymać się od pozyskiwania, a nawet prób uzyskania Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które w zależności od przypadku zostały w tym celu udostępnione lub zostały wskazane w tym celu na stronach internetowych, na których znajduje Treści lub ogólnie te, które są powszechnie używane w tym celu w Internecie, pod warunkiem, że nie niosą ze sobą ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia Strony i/lub Treści. 

W ten sam sposób UŻYTKOWNIK potwierdza: 

-      ToVEKILASH, SL nie będzie w żaden sposób odpowiadać na opinie wyrażane przez użytkowników, którzy uczestniczą na ich wyłącznej i wyłącznej odpowiedzialności. 

-      Komentarze użytkowników nie reprezentują opiniiVEKILASH, SL swoich partnerów lub pracowników.

-      ToVEKILASH, SL nie gwarantuje w żadnym wypadku publikacji treści przesyłanych przez użytkowników. W tym sensie wszystkie otrzymane komentarze będą automatycznie sprawdzane przez filtr antyspamowy i moderowane pod względem formy przez administratora strony, który będzie działał we wszystkich przypadkach z poszanowaniem demokratycznych wolności wypowiedzi i informacji.

Podobnie,VEKIRZĘSY, SLzastrzega sobie prawo do wycofania wszelkich komentarzy i wpisów, które naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodości lub dzieciństwu, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które w jego opinii nie byłyby nadaje się do publikacji.

W każdym przypadku,www.https://nailandlash.com/pl/nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem bloga lub innych narzędzi uczestnictwa, które mogą być tworzone, zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu. 

 1.    Polityka prywatności. Ochrona danych 

VEKIRZĘSY, SLma świadomość wagi ochrony danych, a także prywatności UŻYTKOWNIKA, dlatego wdrożyła politykę przetwarzania danych mającą na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w ich wykorzystywaniu i gromadzeniu, gwarantując zgodność z obowiązującymi przepisami w tej sprawie i konfiguracją wspomniana polityka jako jeden z podstawowych filarów kierunków działania podmiotu. Zatem,VEKIRZĘSY, SL

 1.     hiperłącza

Jako usługa dla naszych gości, nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przezVEKIRZĘS, SL. Zatem,VEKILASH, SL nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność, wiarygodność, użyteczność, prawdziwość i aktualność treści takich stron internetowych lub ich praktyk w zakresie prywatności. Proszę, przed podaniem swoich danych osobowych na te strony internetowe pozawww.https://nailandlash.com/pl/Pamiętaj, że Twoje praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych.

Podobnie osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącza między swoją witryną internetową a naszą (www.https://nailandlash.com/pl/)musi przestrzegać i przestrzegać następujących warunków:

 •  Uprzednia autoryzacja nie będzie konieczna, gdy Hiperłącze umożliwia jedynie dostęp do strony głównej, ale nie może jej w żaden sposób odtwarzać. Każda inna forma hiperłącza będzie wymagała wyraźnej i jednoznacznej zgody na piśmie przezVEKIRZĘS, SL.
 •  Brak „ramek” („ramki”) na stronach internetowych lub na stronach internetowychVEKIRZĘS, SL.
 •  Nie będą składane żadne fałszywe, niedokładne lub obraźliwe stwierdzenia lub wskazówki dotycząceVEKILASH, SL jej dyrektorów, pracowników lub współpracowników lub osób, które są związane ze Stroną z jakiegokolwiek powodu, lub Użytkowników Strony lub dostarczonych Treści.
 •  Nie będzie powiedziane ani sugerowane, żeVEKIFirma LASH, SL autoryzowała Hiperłącze lub w jakikolwiek sposób nadzorowała lub zakładała Treści oferowane lub udostępniane na stronie internetowej, na której utworzone jest Hiperłącze.
 •  Strona internetowa, na której ustanowiono Hiperłącze, może zawierać tylko to, co jest absolutnie niezbędne do zidentyfikowania miejsca docelowego Hiperłącza.
 •  Strona internetowa, na której ustanowiono Hiperłącze, nie będzie zawierać nielegalnych informacji ani treści, sprzecznych z dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, ani też nie będzie zawierać treści sprzecznych z jakimikolwiek prawami osób trzecich. 
 1.  Modyfikacja Noty Prawnej

W celu poprawy działania serwisu,VEKILASH, SL zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, jej konfiguracji i konstrukcji oraz niniejszej informacji prawnej, jak również wszelkich innych szczególnych warunków. Dlatego UŻYTKOWNIK musi zapoznać się z Notą Prawną za każdym razem, gdy wchodzi na Stronę.

 1.  Własność intelektualna/przemysłowa

VEKIRZĘSY, SLjest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swojej witryny internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru wykorzystanych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jego obsługi, dostępu i użytkowania itp.), własnośćVEKILASH, SL lub jej licencjodawcy, wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakiekolwiek użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane przezVEKILASH, SL, zostanie uznane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora. 

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania praw Własności Intelektualnej i Przemysłowej posiadanych przez:VEKIRZĘS, SL. Możesz przeglądać elementy witryny, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na jakimkolwiek innym fizycznym nośniku, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronachVEKIRZĘSY, SL.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające dowolnego rodzaju, które pojawiają się na Stronie są własnościąVEKILASH, SL lub, w zależności od przypadku, osoby trzecie, które zezwoliły na ich użycie, bez rozumienia, że korzystanie lub dostęp do Portalu i/lub Treści przypisuje Użytkownikowi jakiekolwiek prawa do wyżej wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych i / lub znaki wyróżniające., a żadne z praw do eksploatacji, które istnieją lub mogą istnieć na rzeczonych Treściach, nie mogą być rozumiane jako przeniesienie na Użytkownika. 

Podobnie, Zawartość jest własnością intelektualnąVEKILASH, SL lub strony trzecie, w stosownych przypadkach, w związku z tym prawa własności intelektualnej są własnościąVEKILASH, SL lub osoby trzecie, które zezwoliły na ich wykorzystanie, którym odpowiada wyłączne wykonywanie praw do ich wykorzystywania w jakikolwiek sposób, a w szczególności praw do reprodukcji, rozpowszechniania, publicznego komunikowania i przekształcania. Powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób udostępniania całości lub części zawartości tej strony internetowej w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia strony internetowej, jest wyraźnie zabronione. zVEKIRZĘS, SL.

Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w tej witrynie, a także naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowejVEKILASH, SL lub osoby trzecie zawarte na Stronie, które przesłały treści, będą rodziły prawnie ustalone obowiązki.

 1.  ciasteczka

Pliki cookie są technicznym środkiem „śledzenia” i monitorowania nawigacji na Stronach. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika. Ta metoda ma wpływ na prywatność, więcVEKILASH, SL informuje, że może wykorzystywać pliki cookies w celu tworzenia statystyk korzystania z serwisu, a także identyfikacji komputera Użytkownika, co pozwala na jego rozpoznanie podczas przyszłych wizyt. W każdym przypadku użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, aby nie zezwalała na używanie plików cookie podczas odwiedzania strony internetowej.

VEKIRZĘSY, SLjest świadomy wagi ochrony danych, a także prywatności UŻYTKOWNIKA i dlatego nalega na zapoznanie się z „Polityką dotyczącą plików cookie”[enlazar con la política de cookies]naszej strony internetowej.

 1. Dostępność strony

VEKIRZĘSY, SLnie gwarantuje nieistnienia przerw lub błędów w dostępie do Strony, jej Treści lub ich aktualizacji, chociaż dołoży wszelkich starań, aby, w stosownych przypadkach, ich unikać, poprawiać lub aktualizować. W związku z tym,VEKILASH, SL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wyrządzone UŻYTKOWNIKOWI spowodowane awariami lub przerwami w sieci telekomunikacyjnej, które powodują zawieszenie, anulowanie lub przerwanie świadczenia usługi Portalu w trakcie jej świadczenia lub mające charakter poprzedni .

VEKIRZĘSY, SLwyklucza, z wyjątkami przewidzianymi w obowiązującym prawodawstwie, wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności, ciągłości lub jakości działania Strony i Treści, z powodu niezgodności z oczekiwaniem przydatność, jaką użytkownicy mogli przypisać Stronie i Treściom.

Zadaniem hiperłączy, które pojawiają się na tej stronie, jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu innych stron internetowych, które zawierają informacje na ten temat. Wspomniane hiperłącza nie stanowią żadnej sugestii ani rekomendacji.

VEKIRZĘSY, SLNie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone systemowi komputerowemu użytkownika (sprzętowi i oprogramowaniu) lub przechowywanym w nim plikom lub dokumentom w wyniku: 

-      obecność wirusa na komputerze użytkownika, który służy do łączenia się z usługami i zawartością serwisu,

-      Awaria przeglądarki lub korzystanie z jej niezaktualizowanych wersji.

VEKIRZĘSY, SLnie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki, działanie lub przydatność hiperłączy ani wynik tych linków, ani nie gwarantuje, że nie ma w nich wirusów ani innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (sprzęt i oprogramowanie). ). 

Dostęp do Strony nie oznacza zobowiązania ze stronyVEKILASH, SL do kontrolowania braku wirusów, robaków lub innych szkodliwych elementów komputera. Użytkownik jest w każdym przypadku odpowiedzialny za dostępność odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezynfekcji szkodliwych programów komputerowych, w związku z tymVEKILASH, SL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas świadczenia usługi Strony, ani za ewentualne szkody, które mogą zostać wyrządzone w systemie komputerowym użytkownika lub osoby trzeciej (sprzęt i oprogramowanie), plikach lub dokumentach przechowywanych w w wyniku obecności wirusów w komputerze użytkownika służącym do łączenia się z usługami i zawartością sieci, wadliwego działania przeglądarki lub używania jej nieaktualnych wersji. 

 1.  Jakość strony

Biorąc pod uwagę dynamiczne i zmieniające się środowisko informacji i usług świadczonych za pośrednictwem Strony,VEKILASH, SL dokłada wszelkich starań, ale nie gwarantuje całkowitej prawdziwości, dokładności, niezawodności, użyteczności i/lub aktualności Treści.

Informacje zawarte na stronach składających się na ten Portal mają charakter wyłącznie informacyjny, doradczy, informacyjny i reklamowy. W żadnym wypadku nie oferują ani nie mają charakteru wiążącego lub umownego zobowiązania.

VEKIRZĘSY, SLwyklucza wszelką odpowiedzialność za decyzje, jakie UŻYTKOWNIK może podjąć na podstawie tych informacji, jak również za ewentualne błędy typograficzne, jakie mogą zawierać dokumenty i grafika Strony. Informacje podlegają możliwym okresowym zmianom bez wcześniejszego powiadomienia o ich treści z powodu rozszerzenia, ulepszenia, korekty lub aktualizacji Treści.

 1.  Dostępność treści

Świadczenie usługi Strony i Treści ma co do zasady czas nieokreślony.VEKILASH, SL jest jednak upoważniony do zakończenia lub zawieszenia świadczenia usługi Strony i/lub dowolnej Treści w dowolnym momencie. Tam, gdzie jest to racjonalnie możliwe,VEKILASH, SL poinformuje z wyprzedzeniem o rozwiązaniu lub zawieszeniu Strony.

 1.  Jurysdykcja

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących interpretacji, stosowania i zgodności z niniejszą informacją prawną, a także roszczeń, które mogą wyniknąć z jej stosowania, wszystkie zaangażowane strony składają do sędziów i sądów w Madrycie wyraźne zrzeczenie się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która mogłaby należeć do ich.

 1.  Obowiązujące prawodawstwo

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu.

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone przez międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Jego kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części w jakikolwiek sposób jest wyraźnie zabronione.