Betaling, verzending en terugzending

Betaalmethoden

Wij hanteren de volgende betaalmethoden: Visa, MasterCard, American Express, Paypal en Bankoverschrijving.

Leveringsvoorwaarden 

- Nederland en België

De levertijd varieert van 3 tot 7 werkdagen, afhankelijk van de dag van de week waarop de aankoop is gedaan, aangezien er alleen van maandag tot vrijdag wordt geleverd. 

Bestellingen worden klaargemaakt op het moment dat de betaling is bevestigd en in de volgende kalender:

Dinsdag tot vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. Bestellingen die buiten deze uren worden ontvangen, worden de volgende werkdag klaargemaakt. Er wordt niet geleverd op zaterdagen, zondagen of feestdagen.

Verzendingskosten

- De gekochte producten worden geleverd op het bij de bestelling aangegeven adres.

- Aankoopfacturen worden met de bestellingen meegestuurd naar het door de klant bij zijn registratie bij nailandlash.com online shop aangegeven adres en kunnen tevens worden geraadpleegd in de door de klant bij nailandlash.com online shop aangemaakte registratie-account.

- Er wordt niet geleverd op zaterdag, zondag en feestdagen.

- De levering geschiedt stipt onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder. De levertijd is tussen 9:00-20:00 uur. Wij beschikken niet over informatie over de routes, aangezien deze uitsluitend afhankelijk zijn van de vervoersmaatschappij en dagelijks worden gewijzigd, naar gelang van de lading die bestemd is voor de postcode of de ophaalrichting. De dienst omvat geen gesprekken voorafgaand aan de levering. In geval van afwezigheid zal de koerier proberen een briefje achter te laten, wanneer er toegang is tot de brievenbus of de deur, met uw contactgegevens om een nieuwe leveringspoging te coördineren.

- Een pakket wordt als afgeleverd beschouwd op het moment dat de vervoerder het pakket, of de pakketten, aan de klant overhandigt en de klant het afleveringsbewijs ondertekent. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de staat van de goederen bij ontvangst te controleren en eventuele onregelmatigheden op het leveringsbewijs aan te geven.

De prijs van de zendingen is aangegeven in de volgende lijst:

- Nederland en België: 
Correos - PostNL - BePost: 11,50€ (belastingen inbegrepen). 

Voor gratis levering moet uw bestelling 90 € of meer zijn. In het geval van bestellingen van producten van minder dan 90 € bedragen de verzendkosten binnen het schiereiland 11,50€ (inclusief belastingen). 


Claimen van niet-geleverde bestellingen

De consument en/of gebruiker kan, na ontvangst van een e-mail dat zijn bestelling is verzonden, en indien hij na een redelijke termijn het product nog niet heeft ontvangen, contact opnemen met nailandlash.com per telefoon +34 910 410 619, +34 635 319 219, per contactformulier of per e-mail: info@veki.es om de oorzaak van de vertraging op te helderen.

Na ontvangst van de klacht zal nailandlash.com contact opnemen met de consument en/of gebruiker om uit te leggen wat er is gebeurd en om te proberen tot een vergelijk te komen over wat er is gebeurd.

In het geval dat nailandlash.com niet over de beschikbaarheid van het gekochte product beschikt, zal de consument en/of gebruiker op de hoogte worden gebracht van dit gebrek aan beschikbaarheid en zal hij/zij de betaalde bedragen zo spoedig mogelijk van nailandlash.com ontvangen.


Annuleringen

Als u, nadat de aankoop is gedaan, een bestelling wilt annuleren die nog niet is verzonden, kunt u dit doen door gebruik te maken van het contactformulier dat voor dit doel is opgesteld in de rubriek "contact" of door te schrijven naar het e-mailadres info@veki.es, met het klantenserviceformulier of per telefoon op +34 910 410 619 onder vermelding van het nummer van de bestelling die u wenst te annuleren.

 

Retourbeleid

De consument en/of gebruiker heeft een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het product om het zonder opgave van reden en zonder kosten te retourneren, met uitzondering van de verzendkosten die voor rekening van de consument en/of gebruiker zijn.

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht gelden (onder andere) de volgende uitzonderingen, die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Consumenten- en Gebruikerswet

c) de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument en/of gebruiker of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.

(d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

(e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn verzegeld.

f) de levering van goederen die, na levering en rekening houdend met hun aard, met andere goederen zijn vermengd.

De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode waarmee de gebruiker de aankoop heeft verricht.

Het teruggezonden product moet zich in dezelfde staat bevinden als waarin het werd ontvangen, d.w.z. in perfecte staat, en mag uiteraard niet beschadigd, geslagen of gebruikt zijn, zodat hetzelfde product niet opnieuw kan worden verkocht. Om het te verzenden, moet het worden verzonden in een geschikte verpakking die het beschermt tijdens het reizen. 

Procedure: 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, beschikt de consument en/of gebruiker over een termijn van 14 kalenderdagen. Daartoe dient hij het daartoe bestemde formulier in de rubriek "Mijn account" in te vullen of een andere ondubbelzinnige verklaring af te leggen waaruit blijkt dat hij afziet van de koopovereenkomst.

Of het nu op een of andere manier gebeurt, uw mededeling moet de volgende informatie bevatten:

- Uw identificatiegegevens: volledige naam en adres

- Bestelnummer op de factuur die u met het gekochte goed werd toegezonden 

- Naam van het gekochte goed

- Uw bereidheid om de koopovereenkomst te beëindigen

- Datum van de mededeling

- Indien u uw verzoek langs niet-elektronische weg verzendt (bv. per post), moet het ondertekend zijn.

Vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om van de aankoop af te zien, heeft de consument en/of gebruiker een termijn van 7 kalenderdagen om de aangekochte goederen in perfecte staat (doorzichtige dozen, blisterverpakking, enz.) terug te sturen naar nailandlash.com, samen met een kopie van de aankoopfactuur. Nailandlash.com zal de consument en/of gebruiker onverwijld per e-mail op de hoogte stellen van de bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping, met instructies voor verzending door de consument en/of gebruiker. Zodra het product is ontvangen of de consument en/of gebruiker een deugdelijk bewijs heeft geleverd van de terugzending van de goederen, zal nailandlash.com zonder onnodige vertraging de door de consument en/of gebruiker betaalde bedragen overmaken.

Indien het artikel een gebrek vertoont of niet precies is wat de consument en/of gebruiker heeft besteld, zijn in dit geval de verzendkosten voor rekening van de winkel. Indien de consument en/of gebruiker het product terugstuurt omdat hij/zij het niet wilde hebben, komen volgens de herroepingswet de verzendkosten voor rekening van de consument en/of gebruiker, ondanks dat hij/zij gebruik heeft gemaakt van gratis levering.

Als ik een artikel retourneer, krijg ik dan de verzendkosten terug die ik voor de aankoop heb betaald?

Alleen wanneer de volledige bestelling wordt teruggezonden en om uitzonderlijke redenen (defecten, verkeerde maten, producten die niet overeenstemmen met de gekochte producten, enz.) Hiervoor moet u contact opnemen met onze klantendienst door een e-mail te sturen naar info@veki.es of door te schrijven naar WhatsApp op het nummer +34635319219.